Agro Protection Plan Verzekeringen / Agro Protection Plan Assurance

Brede Weersverzekering

In maart heeft de Vlaamse overheid beslist om de schade door ongunstige weersomstandigheden aan landbouwteelten anders te laten vergoeden, nl. via een erkende Brede Weersverzekering en dit vanaf 1 januari 2020.

Landbouwers die een erkende Brede Weersverzekering afsluiten, kunnen gedurende 5 jaar nog rekenen op 2 overgangsmaatregelen georganiseerd door Vlaamse overheid.
Leer hierover meer

 

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoed schade aan geteelde gewassen op het open veld, zoals akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen, sierteeltgewassen, boomkwekerijgewassen, bloembollen en -knollen en fruit.

Het gaat om schade door extreme weersomstandigheden: vorst, storm, hagel, ijzel, regen of droogte.
Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
Alle verzerkingsvoorwaarden zijn gelijst in dit document

 

Een praktijkvoorbeeld

De premie

Voorbeeld:

 

Wie te contacteren bij schade? Door wie?

Maximaal 2 stappen

Hoe verloopt het proces?

  1. Hagelunie maakt een melding aan een schakelt taxateurs in.
  2. Taxateur maakt een afspraak met de klant én AppBrokerage om de schade te beoordelen.
  3. Omvang en omstandigheden worden tijdens het bezoek vastgelegd.
  4. Klant ondertekent in de app. Rapport wordt per e-mail toegezonden.
  5. Schade wordt beoordeeld door behandelaar Hagelunie.
  6. Als de voorwaarden zijn voldaan, dan wordt de schade direct aan de landbouwer uitgekeerd.

 

Nuttinge documenten "Brede weersverzekering"