Agro Protection Plan Verzekeringen / Agro Protection Plan Assurance

Productinfo


Machinebreuk gehuurde machineringmateriaal- externe risiko's

Hierbij ter verduidelijking de weergave van het Agro Protection Plan “externe risico’s” in aanvulling van de APP bedrijfspolissen brand en BA landbouw

Waarborgen: Alle Risico's (externe risico's + brand)

Verzekerd Kapitaal: 25.000,00 EUR

Bepaling Bedrag: 1ste risico dwz een maximaal bedrag van tussenkomst, zonder toepassing van de evenredigheidsregel

Verzekerde Waarde: basis Werkelijke (markt)

Waarde Vrijstelling: 2 voudige (actueel: 468,28 EUR)

Premie:  323 euro jaarlijks – eventuele jaarlijkse bonus- 10% op basis van globale resultaten.

 

Waarom rechtsbijstand

 

Elektrische Installaties

Betreft: INFORMATIE verzekeringsmaatschappij inzake elektriciteitskeuring en zonnepanelen. Alle laag- en hoogspanningsinstallaties moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften ter zake. Voor de meeste landbouwrisiko's wordt er namens de verzekeringsmaatschappij contractueel GEEN keuring standaard opgelegd, uiteraard wel een AANBEVELING.

 

Financieel

APP brokerage respecteert en vergemakkelijkt uw financiële planning. U kan uw premies globaliseren per maand, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks. Dwz alle premies periodiek samenbrengen in één bedrag, eventueel met de waarborg BUDGETbescherming. Middels onderhandeling met een aantal bankiers, regelde APP brokerage een aantal maatwerkmogelijkheden ter bescherming van uw financiële zekerheden.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie

Opmaak in wederzijds overleg voor een maatwerk-raamcontract:

  • BA polissen uitbating met optioneel clausule "toevertrouwde dieren"
  • voornamelijk voor hippische bedrijven met stalcontracten t.a.v. derden.