Agro Protection Plan Verzekeringen / Agro Protection Plan Assurance

Gebruiks- en privacyvoorwaarden


APPBrokerage.be wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan APPBrokerage.be niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.appbrokerage.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door APPBrokerage.be door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door APPBrokerage.be gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

Het opslaan van data bij registratie

APPBrokerage.be heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de website "www.appbrokerage.be", toebehoort is: Verzekeringsmakelaar Nijskens BVBA, Kasteelstraat 29 b1, 3670 Oudsbergen, Tel: 0032 (0)89 85 40 90, Fax: 0032 (0)89 85 43 83, Contactpersoon: Michel Nijskens

Het gebruik van de data

Vanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

 • Geregistreerd serienummer van je computer (cookie). Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst. Deze cookie bevat kleine stukjes data die we gebruiken om het gebruiksgemak te optimaliseren.
  Een cookie bevat onder andere de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode en brengt op geen enkele manier schade toe aan jouw apparatuur of aan de programma’s die je gebruikt.
  De website APPBrokerage.be kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.

 • Data in log-files :Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.

 • Als je al een formulier ingevuld hebt: Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, andere informatie over de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site. De verzamelde informatie kan, door APPBrokerage.be gebruikt worden voor marketingacties.

Cookie-beleid

Deze website laat - naast de directe, eigen cookies die noodzakelijk zijn voor een aangename en vlotte surfervaring - ook het gebruik van indirecte, zogenaamde Third Party cookies toe voor diensten geleverd door Google en anderen, zoals Add-This Social Mediabuttons.

 • Google
  Er worden Google cookies gebruikt voor Google Analytics – een tool die toelaat te analyseren hoe surfers de site gebruiken. Dit kan door geautomatiseerde rapporten over de websiteactiviteit en internetgebruik op te stellen voor website-exploitanten.

  We gebruiken de demografische en interesserapporten van Google Analytics om onze interne diensten te verbeteren. U kunt het delen van demografische en interesserapporten uitschakelen via uw Google account.

 • Anderen
  De site maakt gebruik van een Add-on van AddThis.com voor de integratie van Social Media Buttons die het mogelijk maakt om content te delen via Facebook, Twitter, en andere sociale media. Bij het gebruik van deze dienst wordt ook een cookie geïnstalleerd om aan remarketing te doen.

  Omdat de wetgeving rond digitaal uitgeven sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik terug te vinden voor consultatie op de sites beheerd door APPBrokerage.be. Je kan tenslotte ook, wanneer je dit wenst, alle geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of zelfs via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren, ook al zal dit een impact hebben op de kwaliteit van je surfervaring.