Agro Protection Plan Verzekeringen / Agro Protection Plan Assurance

Personenverzekering


Geheel “NIEUW “ is de inkomsten BUDGET-verzekering ter aanvulling van uw eventuele bestaande polissen “lichamelijke ongevallen” en/of gewaarborgd inkomen.
Ingeval van ziekte en/of ongeval biedt deze nieuwe waarborg u de mogelijkheid om EXTRA (*) tot max.60% van uw kredietlasten te verzekeren, ingeval u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval of ziekte.
(*) ook al is reeds 80% van uw huidig persoonlijk toegekend, officieel inkomen verzekerd.


De waarborg “ONBEZOLDIGDE helpers” binnen uw bedrijf is via APP brokerage geregeld op basis van de wettelijk geregelde waarborgen van een arbeidsongevallenpolis.
Het voordeel is dat u uw medewerker(s) maximaal verzekerd heeft aan gunstige premievoorwaarden en volgens de wettelijk normen (formule overlijden, invaliditeit, geneeskundige kosten,… )


Echter ook uw gezinsleden (kinderen) kunnen het slachtoffer worden van een lichamelijk letsel.
APP brokerage biedt ook daarvoor pasklare en gunstige oplossingen met degelijke waarborgen: zoals bijvoorbeeld voldoende verzekerde bedragen ingeval van blijvend letsel.


Uiteraard evalueren wij graag de overige waarborgen hospitalisatie, personenzorg en tandzorgpolissen en kunnen wij u vlot informeren met betrekking tot individuele- of gezinsoplossingen voor DELA uitvaartwaarborgen, die vaker aanzienlijk goedkoper uitvallen dan velen veronderstellen!


Onze gespecialiseerde accountmanager “pensioenen” kan in samenwerking met uw boekhouder bovendien (volgens wens) overlijdens- en pensioenkapitalen verzekeren, al dan niet fiskaal gerelateerd volgens uw regime (éénmanszaak of vennootschap).