Agro Protection Plan Verzekeringen / Agro Protection Plan Assurance

Onze troeven


BRANDPOLIS

APP Brokerage wenst (te lage) verzekeringen met negatieve gevolgen ingeval van schade, te vermijden.

Ter kontrole van de verzekerde kapitalen voor gebouwen en inhoud: dieren, voorraden, materiaal, inventaris machines,… zijn er drie mogelijkheden :

  1. U beschikt reeds over een korrekte taxatie en inventaris, die wij met uw akkoord kunnen overnemen
  2. Gratis taxatie vanwege een verzekeraar, waarbij wij persoonlijk deze procedure begeleiden,
  3. Taxatie middels een onafhankelijk ervaren deskundige, met vooraf bepaalde kostprijsbespreking naargelang  uw wensen en beschikbaarheid van gegevens.

 

BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

In de praktijk stellen we vaak vast dat argrarische- en veeteelt (fok) bedrijven NIET of onvoldoende zijn verzekerd voor de vergoeding van vaste kosten en netto winsten na een gedekt schadegeval m.b.t. de brandpolis.

APP Brokerage biedt maatwerk voor een afzonderlijke bedrijfsschaderegeling van 6 tot 12, 18 of 24 maanden.

We adviseren derhalve een boekhoudkundige bedrijfsanalyse in samenwerking met uw accountant-boekhouder.

 

DIEREN

APP brokerage biedt ook maatwerkoplossingen voor “veesterfte” na bliksem, uitval regelapparatuur (verstikking) maar ook oogsten op het veld én tijdens het transport naar uw bedrijf.

 

GEWASSEN

Het belang van eenvoudige opmaak en garanties inzake GEWASSENverzekering, ook tegen tegen storm, hagel en kwaliteitsverlies als gevolg van een gedekte schade, is van toenemend belang voor de multi-sectorbedrijven. Op deze manier wordt immers de diversificatie van hun bedrijfsinkomen veilig gesteld.

Via APP Brokerage kan u op “eenvoudige wijze“ VOORAFGAAND aan de zaai/plantperiode iedere teelt afzonderlijk laten verzekeren tegen een overeen te komen waarde op basis van uw kostprijs en geschat rendement per ton, gerelateerd aan de verzekerde oppervlakte per teelt.

Onze accountmanager komt graag na afspraak deze materie bij u toelichten.

 

MACHINES

Machinebreuk- en electronicamateriaal kunnen (best) afzonderlijk verzekerd worden.

Voor traktoren en (zelfrijdend) materieel bestaan de opties externe- en/of interne risico’s.

Men kan zich verzekeren tegen verkeersongevalschade, diefstal, brand en/of mechanische schade, zelfs voor gehuurd materiaal!