Agro Protection Plan Verzekeringen / Agro Protection Plan Assurance

Doel & doelgroep


DOELGROEP

 • veeteelt:
  • landbouwers, veetelers
  • varkens
  • paarden
  • koeien
  • runderen
 • tuinders:     
  • fruit
  • groenten teelt
  • boomkwekers
 • voorbehoud mest- en legkipstallen naargelang risico inspectie
 • uitzondering: geen grond- en loonwerkers, tenzij met gescheiden bedrijfsactiviteiten (landbouw) 

DOEL

 • het leveren van kwalitatieve, professionele dienstverlening (meer dan 20 jaar ervaring) 
 • het leveren van maatwerk: vb. bedrijfsschade na brand 
 • het leveren van een uitgebreide én onafhankelijke pré-expertise (ook voor uitbatingvergunning)
 • het leveren van selectieve waarborgen: brand, bedrijfsschade, BA landbouw, rechtsbijstand
 • het ontwikkelen van nieuwe en actuele dekkingen (bijvoorbeeld: aanrijding schade werkmaterieel, omzet verzekering,...)
 • het bieden van financiële ontzorging (bijvoorbeeld het maandelijks betalen van (de) polis(sen) in 1 premie)